Budapest XXIII. Kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola

Iskolánk 1959-ben nyitotta meg kapuit. Jó adottságokkal rendelkezik, könnyen megközelíthető. Nagy sportudvarunk és játszóterünk van, mely sok lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére.

Soroksár Önkormányzata az elmúlt években teljesen felújította iskolánkat, így már minden gyermekünk igényes környezetben, a XXI. századhoz méltó módon tanulhat. Iskolánk célja a gyermek személyiségének oktatása és nevelése az emberi méltóság tiszteletben tartásával, hogy a nálunk szerzett tudással, fegyelemmel, következetességgel, kreativitással, becsületes és kitartó munkavégzéssel képes legyen az egyéni boldogulásra.

A kívánatos cél eléréséhez alaposan átgondolt, az adott diákközösség által jól hasznosítható tudást (neveltségi szintet) eredményező olyan innovációk további működtetésére, újak bevezetésére és lefolytatására törekszünk, amellyel a nevelőtestület, a szülők és a közvélemény is azonosulni tud.

Nyitottabbá tettük az intézményt, élünk mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek a közvélemény, a szülők - s a leendő szülők - meggyőzését szolgálja a tekintetben, hogy a gyermekek egészséges testi, szellemi és lelki fejlődése helyben valósítható meg a legideálisabb módon. Ebből adódóan még szorosabbá tettük az óvodákkal való munkakapcsolatunkat. Ez a törekvés, az együttműködés pozitív fordulatot vett, melyet az iskola kiemelt programjain való nagyszámú óvodai részvétel is bizonyít.

Iskolánk főbb jellemzői:

- Nyolc évfolyamon valósul meg az általános műveltséget megalapozó képzés.

- Első osztálytól biztosítjuk az angol nyelv és informatika oktatását.

- Iskolánk már több éve együttműködik a Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesülettel Szűcs Endre szakedző vezetésével. Testnevelés óráink egy részén ezáltal sportágspecifikus foglalkozás folyik.

- Tanulóink válogathatnak a délutáni szabadidős tevékenységek között. Jól szervezett szakköreinket szívesen és örömmel látogatják. Súlyemelés, asztalitenisz, ladarúgás, énekkar, rajz, informatika, természettudományok köre, tömegsport, aerobik.

- Nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Integrált oktatás keretein belül fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus foglalkozik a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel.

- A jeles napokat a szülők bevonásával közösen ünnepeljük meg.

Továbbiakban is szeretettel várjuk mindazon szülők érdeklődését, akik fontosnak tartják, hogy gyermekük családias légkörű oktatásban részesüljön.